Training Leren leren

Uit ervaring weten we dat lang niet alle kinderen weten hoe ze moeten leren. Het opzetten van een spreekbeurt kan soms een uitdaging zijn of het plannen van huiswerk (hoe pak ik dat aan..?), lezen van teksten (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen als het soms even tegenzit (ik heb toch wel genoeg geleerd) en kennis van jezelf (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Wanneer we effectief gebruik maken zowel de visuele als de talige talenten, kun je het beste uit jezelf halen!

Dit is wat kinderen leren bij de leren leren methode:

  • hoe hun brein werkt
  • wat hun leervoorkeur is en hoe hun eigen talenten te gebruiken bij het leren
  • geheugentechnieken voor een optimaal leerresultaat
  • werken met de Kleurmethode (tekstbegrip methode)
  • werken met de Conceptmap (gestructureerde mindmap)
  • snel en effectief een werkstuk, boekverslag en spreekbeurt te maken
  • hun huiswerk efficiënt in te plannen
  • oefeningen voor stress-reductie
  • vertrouwen op eigen kunnen

Brein

Hoe komt het nu dat hersenhelften samenwerken? We leren de kinderen wat het verschil is tussen de beide hersenhelften en hoe ze elkaar nodig hebben om het leren beter te laten gaan. Je hebt allemaal een voorkeur in het leren en dat is in het brein vastgelegd.

Daarnaast gaan we met hen in gesprek over hoe je goed voor je hersenen kunt zorgen met bijv. gezonde voeding en genoeg drinken.

Structuur

Door informatie gestructureerd bij elkaar te brengen ontstaat overzicht. Als we hierbij zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebruiken komt het nog beter tot zijn recht. We gaan met de kinderen aan het werk om structuur aan te brengen door het maken van een conceptmap, dit is een gestructureerde Mindmap. Je hebt hier direct houvast bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer prettige en helpende manier om talige informatie om te zetten naar beeld, overzicht en begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen.

Teksten

Begrijpen wat je leest, is de basis voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst.
Met behulp van de unieke Kleurmethode krijg je overzicht in de tekst en kun je de opbouw gaan zien. De kleuren geven de volgorde binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden.  Ook een prettige en helpende manier om talige informatie om te zetten naar beeld en dus begrip.

Zelfvertrouwen

School biedt lesstof op een vaste, veelal talige manier aan. Als er te weinig of geen succeservaringen zijn, ontstaat de kans op onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Als dit blijvend is, kun je hierin vast komen te zitten en kom je er soms moeilijk uit.

Met behulp van speciale oefeningen en ervaringen onderling leren kinderen om te gaan met probleemsituaties en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.

Geheugen

Door de combinatie tussen taal en beeld wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf van het korte- naar het langetermijngeheugen. Door oefenen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Resultaat van de Leren Leren Methode

Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit op het gebied van leren en onthouden en van tekstbegrip. Door succeservaringen op te doen bij het leren vermindert faalangst en nemen motivatie en zelfvertrouwen toe. Leren wordt weer leuk en met resultaat!

meer info: www.lerenlerenmethode.nl

Meer lezen over de achtergronden m.b.t. beelddenken? Klik hier.