Deskundigheidsbevordering

De laatste jaren krijgen scholen meer en meer kennis over hoogbegaafdheid. Er komen begaafdheidscoördinatoren, er zijn plusklasleerkrachten met een gedegen opleiding, er wordt beleid opgesteld. Dat is goed nieuws!

Nog niet op alle scholen echter is hoogbegaafdheid ingebed in het schoolklimaat en -beleid. Soms is er één specialist en is de rest van het team nog niet meegenomen, soms is het toelatingsbeleid voor bijv. een plusklas beperkt tot de hardwerkende leerling met A+scores, soms is er weerstand, ‘want die kinderen komen er wel’.

Allemaal heel begrijpelijke zaken, maar daarmee doet uw hoogbegaafde leerlingen tekort. En als er iets is dat een leerkracht niet wil, is zijn leerling tekort doen!

Meer leren als school?

Wanneer u graag als directie of als team meer wilt leren over hoogbegaafdheid, en vooral: hoe ga ik er binnen mijn school/beleid/team mee om, zodanig dat het hanteerbaar is, niet al te veel tijd en energie vergt en het vooral werkbaar blijft in de klassesituatie, neemt u dan contact op. Sherpa verzorgt informatiebijeenkomsten, interactieve lezingen over veschillende hoogbegaafdheidsgerelateerde onderwerpen  (te denken valt aan: executieve functies, gedragskenmerken, faalangst) en kan ondersteunen bij beleidsontwikkeling.

Ervaringen

De Koning Willem-Alexanderschool vindt in Sherpa een deskundig partner. Sherpa bevordert de samenwerking tussen school, ouders, het kind en de praktijk Sherpa. Annelie heeft veel ervaring met (hoog)begaafde kinderen en helpt onze school om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften.

Bestel jouw kwartet

Bestel kwartetspel

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)