Ouders/volwassenen
Kinderen / Jongeren
Scholen

Wat biedt Sherpa jou?

Opgroeien en groot worden lijkt zo vanzelfsprekend. Soms is dat echter niet zo: dan loopt het niet zo goed en ontstaan er problemen. Vaak zijn ouders en kinderen samen heel goed in staat om deze problemen zelf op te lossen. Als je als ouder echter merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit en je weet zelf niet meer hoe je kunt helpen, kan Sherpa uitkomst bieden.

Sherpa is, als expertisecentrum hoogbegaafdheid,  gespecialiseerd in de begeleiding van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen (leeftijd plm 6-18+ jaar), hun ouders, volwassenen-voor-zichzelf en scholen.
Hoe helpt Sherpa? Het uitgangspunt is om jou/je kind weer te laten geloven in eigen kracht en mogelijkheden. Wij helpen jou/je kind om uit te vinden hoe hijzelf het beste met zijn probleem om kan gaan. Immers: een oplossing van buitenaf aangereikt krijgen helpt je niet bij een volgend probleem, dat in de toekomst ontstaat.

We gaan er hierbij van uit dat eenieder de oplossing voor zijn probleem in zich draagt (vaak onbewust): hij is de expert van zijn eigen binnenkant!