Individuele begeleiding voor kinderen

Samen met je kind ga ik op op zoek naar zijn klacht, maar vooral naar: wat kan hijzelf doen om het probleem te laten verdwijnen of er geen last meer van te hebben. De kernvragen zijn: waar heb jij nu eigenlijk last van? Wat is er nodig om je fijner te gaan voelen? Welke hulpbronnen en oplossingsmogelijkheden heb je allemaal? En welke wil je gebruiken om je klacht op te lossen of er mee om te gaan?

Wij werken vanuit de integratieve gedachte. Dat betekent dat we niet werken vanuit één bepaalde methodiek, maar per kind, per sessie kijken naar wat op dát moment aansluit, wat er nodig en helpend is.

Kinderen vanaf een jaar of zes zijn welkom in onze praktijk: bij jongere kinderen is ouderbegeleiding over het algemeen een passender werkwijze.

Uitgaan van de klacht van het kind zelf

De methodische basis van Sherpa is in de loop van de jaren gevormd door opleidingen en nascholingen en bestaat inmiddels uit technieken vanuit:

  • cognitieve therapie: het loslaten van belemmerende denkpatronen en er andere voor in de plaats zetten. Verschillende vormen (pas op: vaktermen :-)), zoals ACT, imaginaire exposure, imaginaire rescripting.
  • speltherapie: metaforische verhalen, creatief bezig zijn, spelmateralen zoals knuffels, playmobil, boksbal, constructiemateriaal, drama etc.
  • oplossingsgerichte therapie: aandacht voor de oplossing i.p.v. focus op het probleem
  • systeemtherapie: familierelaties, school, vrienden, communicatie
  • lichaamsgerichte benadering: polyvagaal theorie, ontspanning, bewustwording van lichamelijke reacties

Dat betekent dat we niet alleen kijken naar het gedrag van een kind, maar dat ook het denken en voelen een belangrijke plaats innemen. Het een kan niet zonder het ander. Denken, voelen en gedrag staan in verbinding met elkaar.

Ervaringen

Ik kom al een hele poos bij Annelie om te spelen. Dat is altijd fijn, want je hoeft niet op te ruimen. Ook snapt ze me heel goed en kan me helpen als ik soms snel boos word. Ze kan soms wel lastige vragen stellen en dan moet ik hard nadenken.

Annelie heeft de kracht om kinderen te bereiken en zich veilig te laten voelen. Ze heeft een realistisch beeld van een kind en zijn mogelijkheden, maar ziet ook wat er nog niet mogelijk is en kan dit benoemen. Ze kan een kind zelf zijn weg laten vinden en past haar begeleiding aan bij wat er op dat moment nodig is.

Bestel jouw kwartet

Bestel jouw kwartet

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)