PRIVACYVERKLARING SHERPA 

Sherpa vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@praktijksherpa.nl.

 Artikel 1              Wie is Sherpa?

Sherpa is een eenmanszaak van Annelie Neuteboom, gevestigd te (2741 DA) Waddinxveen aan de Willem de Zwijgerlaan 1A. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24326530. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Personeel en stagiaires hebben eveneens inzage in alle gegevens.

Artikel 2              Welke gegevens gebruik ik?

 Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst.

Daarnaast leggen wij informatie uit de sessies vast in een dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij tevens uw verzekeringsgegevens, opleiding, beroep, adresgegevens school, gezondheidsstatus, contacten met andere hulpverleners. Wij bewaren deze gegevens 20 jaar, conform de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer ik (AN) kom te overlijden zal uw dossier onmiddellijk worden vernietigd.

Om uw bestelling te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens en dossiergegevens tot 20 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, eventueel bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, klantnummer,verzekeringsgegevens, bsn, e-mail, telefoonnummer en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens  verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zal ik uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van de klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten in uw dossier bewaren, tot dat vernietigd wordt.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. U heeft hier expliciete toestemming voor gegeven met het inschrijven op de nieuwsbrief danwel bij inschrijving voor een webinar. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft voor mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van de website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik, indien ik daarvoor uw toestemming heb verkregen, uw naam en de inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om uw naam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten bewaar ik tot u een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat uw aanvraag is afgerond, tenzij het leidt tot een cliëntrelatie, een bestelling, of uw inschrijving op de nieuwsbrief.

Tot slot verwerk ik uw naam en inhoud van uw bericht wanneer u een reactie op mijn blogs achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat u uw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

 Artikel 3              Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 Bovenstaande gegevens heb ik verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt.

Artikel 4              Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Sherpa om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@praktijksherpa.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5              Wie ontvangen uw gegevens?

Sherpa zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Daarnaast ben ik gebonden aan de privacyregels van mijn beroepsvereniging de NVO.

Artikel 6              Slotbepalingen

 Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@praktijksherpa.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.