LET OP! Deze intakevragenlijst kan pas worden ingevuld wanneer wij telefonisch contact hebben gehad, hebben besproken dat jebij Sherpa op de juiste plek bent en pas nadat je van ons de link naar ‘Gegevens nieuwe cliënt’ hebt gekregen.
Spontaan ingevulde intakevragenlijsten kunnen we helaas niet in behandeling nemen.
Vind elders op de site de actuele wachtlijstinformatie.