Thema-avonden HB-Hoera!?

Sherpa gaat in het voorjaar van 2024 een reeks thema-avonden organiseren rond verschillende hoogbegaafdheid-gerelateerde onderwerpen, waarvan we merken dat er veel vragen over zijn. Die vragen kunnen we natuurlijk met iedereen individueel bespreken, wat we ook doen met ouders van kinderen die bij ons komen. Maar je komt niet altijd als cliënt naar de praktijk, want je hebt met je kind  misschien niet zozeer een probleem, maar alleen een interesse, een vraag, een nieuwsgierigheid. Of je bent wel cliënt en je vindt contact met andere ouders fijn.

Behalve dat je behoefte hebt aan informatie, kennis, weten, vind je het ook prettig om van anderen te horen waar zij tegenaan lopen, hoe ze omgaan met hun intense, mooie, ingewikkelde kind. Om best practices te horen. En valkuilen, waar anderen al in geduikeld zijn en jij gelukkig nog niet. Of wel, en hoe klauter je daar dan weer uit?

Daarom deze reeks thema-avonden.

Per avond staat één onderwerp centraal. Ik verzorg een inleiding, waarin achtergronden en theorie aan bod komen. Je gaat vervolgens zelf en met elkaar aan de slag met het thema van de avond. Ruimte voor uitwisseling met andere deelnemers vinden deelnemers van eerdere bijeenkomsten een grote meerwaarde.

Er zijn minimaal 4, maximaal 8 deelnemers, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke inbreng. Hoogbegaafdheid is een heel persoonlijk, soms kwetsbaar onderwerp; daar houden we rekening mee.

Thema’s zullen zijn:

Wat is hoogbegaafdheid? Moet je het ‘zeker’ weten?

30 januari 2024 AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK

Weet je eigenlijk nog niet heel veel over wat hoogbegaafdheid zoal inhoudt? Heb je het beeld van de nerd-met-brilletje, maar voldoet jouw kind/jouw leerling daar in het geheel niet aan? Of juist helemaal wél?
We verkennen (kort) de modellen en de theorie: kloppen die met wat je ervaart als ouder, als leerkracht? Waar zit bij dit kind de angel (of de uitdaging, dat is maar net hoe je ernaar kijkt)? Is testen zinvol? Moet je eigenlijk bewijs hebben voor je een kind hoogbegaafd kunt noemen?

Prikkelgevoeligheid/sensitiviteit

13 februari 2024 AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK

Hoogbegaafden hebben een intense beleving. Van (bijna) alles. Dat geldt voor schoolse (denk)zaken: ze hebben uitdaging nodig om hun hersens aan te krijgen. Dat geldt voor emoties: boos is heel boos, tegelijk voelen ze hoe jij je voelt. Dat geldt vaak voor zintuigen: last van geluid, geur, of andere ‘overgevoeligheden’. Hoe werkt dit, en hoe ga je ermee om? Thuis, in de klas?

Opvoeden is (g)een eitje

19 maart 2024

Een hoogbegaafd kind opvoeden is een uitdaging, vaak meer dan bij een ‘gemiddeld’ kind het geval is. Hoogsensitiviteit, rechtvaardigheidsgevoel, kritische houding – allemaal zaken die maken dat je als ouders soms op je tenen loopt. Of het gewoonweg niet meer weet. Wat speelt er mee, en hoe kan je het toch leuk houden thuis.

HB kinderen en school

2 april 2024

De eerste barsten in het enthousiasme voor school zijn wellicht al weer zichtbaar. Je hoort: ‘School is saaaaai!’ ‘De juf doet niet eerlijk!’ En: ‘Uw kind vraagt veel aandacht’. ‘Wat is je kind brutaal’. ‘Zo wil ik er wel 30 in de klas; nee hoor, ik zie geen slim kind’.  Dat zijn zomaar wat uitspraken die regelmatig langs kunnen komen als het gaat over school.  We bespreken waar je kind of je leerling behoefte aan kan hebben op school, waar voor school de moeilijkheden zitten en hoe je daarin gezamenlijk – ouders, school én kind – je weg kunt gaan vinden.

Mindset/onderpresteren

16 april 2024

Je mindset bepaalt de manier waarop je omgaat met succes en falen. Veel begaafde kinderen (en volwassenen!) vinden falen verschrikkelijk. Vinden proberen al verschrikkelijk. Vinden dénken aan een uitdaging al verschrikkelijk. Omdat hun lat hoog ligt, soms zó hoog dat ze maar niet eens beginnen want dan is de kans op mislukken enorm. Hoe kan je je kind of leerling in je klas helpen uit dit patroon te stappen? En stiekem jezelf ook?

Begaafdheidsonderzoek

14 mei 2024

Er komen regelmatig vragen van ouders, (plusklas)leerkrachten, IB-ers en andere onderwijsprofessionals, van HB-coaches, van orthopedagogen en psychologen over begaafdheidsonderzoek.
Wat test je nou eigenlijk?
Meet zo’n test wel wat je wilt weten?
Hoe interpreteer je de uitslagen?
Wat kan ik ermee, als ouder of in mijn klas/praktijk/dagelijkse omgang met dit kind?
Je krijgt antwoord op deze, en andere, vragen. Met natuurlijk de nadruk op: wat hebben wij eraan, als ouder? Wat heeft mijn kind er aan, zo’n test?

Dubbel Bijzonder

4 juni 2024

Dubbel bijzonder, oftewel Twice Exceptional, oftewel 2E, oftewel dubbeldiagnose (wat een raar woord is, want HB is geen diagnose). Kinderen die, naast dat ze hoogbegaafd zijn, ook ‘iets anders’ hebben. ADHD of een autismespectrumstoornis bijvoorbeeld. Hoe weet je nu wat wat is? Wanneer komt gedrag voort uit het een of het ander? Het is lang niet altijd duidelijk aan te geven. Verwacht op deze avond dus niet een keurig rijtje ‘wel’ en ‘niet’. Wat je wel kunt verwachten is meer zicht op wat waar vandaan kán komen. Dat komt neer op: kijk naar gedrag met een HB bril op, met een ASS bril, etc.

Bestel jouw kwartet

Bestel kwartet

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)