Tarieven

Begeleiding

Een behandelsessie duurt 45 minuten, waarnaast 15 minuten wordt gerekend voor voorbereiding en interne verslaglegging. Een oudergesprek duurt 1-1,5 uur.
Een schoolobservatie of gesprek met de leerkracht duurt plm. 45 min-1 uur.

Indien een verslag gewenst is, wordt daarvoor de werkelijk bestede tijd in rekening gebracht; indicatie is anderhalf uur. Er wordt dus niet standaard een verslag gemaakt.

Het tarief voor particuliere cliënten of PGB’s is 110,- per sessie.
Dit tarief geldt voor sessies met kind of volwassene en voor gesprekken op school of met andere instanties/hulpverleners.
Voor schoolobservaties,  intake- en oudergesprekken geldt een tarief van € 125,- per uur.
Mailwisseling, anders dan een korte mededeling/afspraak, en telefoongesprekken langer dan 10 minuten kunnen in rekening worden gebracht. U ontvangt maandelijks een factuur; de betalingstermijn is 14 dagen.

Gemiddeld duurt een kindbehandeling plm. 10 sessies, plus 2-3 oudergesprekken en evt. contact met school. Omdat een behandeling op maat gemaakt is, is dit niet meer dan een indicatie. Een proces kan sneller verlopen, hardnekkiger zijn, er kunnen meer oudergesprekken zinvol zijn en minder kindsessies – over het verloop blijven we onderweg steeds in contact.

Begaafdheidsonderzoek kind – particulier bekostigd

Voor begaafdheidsonderzoek zijn er twee opties:

 1. een eenvoudig intelligentie-onderzoek: onderzoek dat zich toespitst op het vaststellen van het intelligentieprofiel.
  Hiervoor wordt een vast tarief gehanteerd van €895. Dit houdt in:
  – intakegesprek
  – onderzoeksochtend met je kind
  – verwerking tot verslag waarin (op het intelligentieprofiel toegespitste) –
  handelingsadviezen worden gegeven
  – evt kort contact met school om informatie op te vragen
  – bespreking verslag
 2. Een intelligentie-en aanvullend onderzoek. Denk hierbij aan onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden, naar executieve functies, of neuropsychologisch onderzoek (bijv geheugen, concentratie). Het tarief hiervoor is in de basis € 1295, waarbij er afhankelijk van de aanvullende vraagstelling, kosten bijkomen. Indicatie is €1495, maar dat wordt in/na het intakegesprek nader vastgesteld.
  In het basistarief is inbegrepen:
  – intakegesprek
  – afname intelligentietest, persoonlijkheidstestjes en vragenlijsten – deels door ouders en/of school, deels door het kind zelf in te vullen, verdeeld over twee ochtenden
  – verwerking tot verslag, waarbij uitgebreide handelingsadviezen, toegespitst op het kind, worden gegeven
  – indien zinvol: kort contact met school om informatie op te vragen
  – bespreking verslag met ouders.

  Onderzoek wordt altijd vooraf gefactureerd en dient voorafgaand aan de eerste afspraak met het kind te zijn voldaan.

Aanvullend is het soms zinvol om een schoolobservatie van het kind te doen. Uiteraard is ook nabespreking op school (vaak met leerkracht en IB-er) mogelijk, of kan de wens zijn om het eerst eerst voor een kennismakingssessie te laten komen. Voor deze aanvullende dienstverlening geldt het reguliere uurtarief.

Begaafdheidsonderzoek kind – door school/samenwerkingsverband bekostigd

Wij kunnen een uitgebreid intelligentie-onderzoek uitvoeren. Denk hierbij aan onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden, naar executieve functies, of neuropsychologisch onderzoek (bijv geheugen, concentratie). Het basistarief hiervoor is € 1395, waarbij er afhankelijk van de aanvullende vraagstelling, kosten bijkomen. Indicatie is €1595, maar dat wordt in/na het intakegesprek met ouders en overleg met school nader vastgesteld.
In het basistarief is inbegrepen:
– intakegesprek met ouders
– startgesprek met school – over het algemeen telefonisch en opvragen schoolgegevens uit LOVS
– afname intelligentietest, persoonlijkheidstestjes en vragenlijsten – deels door ouders en/of school, deels door het kind zelf in te vullen, verdeeld over twee ochtenden
– verwerking tot verslag, waarbij uitgebreide handelingsadviezen, toegespitst op het kind, worden gegeven,
– bespreking verslag met ouders
– bespreking verslag met school (indien ouders akkoord zijn: zij zijn te allen tijde eigenaar van het verslag en het is aan hen om het al dan niet met derden te delen).

Aanvullend is het soms zinvol  een schoolobservatie van het kind te doen en/of de leerkracht te begeleiden: daarvoor geldt het reguliere uurtarief.

Onderzoek wordt altijd vooraf gefactureerd en dient voor aanvang van het onderzoek te worden betaald.

Begaafdheidsonderzoek volwassene

Hier zijn twee opties mogelijk:
1.  een vast tarief van €895. Dit houdt in:
– intakegesprek op locatie of online
– onderzoeksochtend: afname intelligentietest en check op aanvullende kenmerken
– verwerking tot verslag waarin (op het intelligentieprofiel toegespitste) –
adviezen worden gegeven
– bespreking verslag

Daarnaast zijn er extra onderzoekselementen mogelijk: bijv. naar angsten, depressie, omgang met emoties, etc. De bijkomende kosten daarvan bespreken we in het intakegesprek.

2. Een alternatief, dat voor sommige mensen prettiger is:
– korte intake op locatie
– intelligentie-onderzoek
– mondelinge nabespreking (al dan niet meteen na het onderzoek). Je krijg dan alleen de cijfermatige uitslag op papier mee. Nabespreking en adviezen zijn mondeling; zelf aantekeningen maken is uiteraard prima.
Tarief: € 650.

Onderzoek wordt altijd vooraf gefactureerd en de de factuur dient voorafgaand aan de start van het onderzoek te worden voldaan.

Collegiale consultatie

Soms heb je als hulpverlener, collega, behoefte aan ‘even sparren’, aan wat advies of heb je een vraag. Daarvoor kan je bij Sherpa terecht. We hanteren hiervoor een gereduceerd  collegiaal, tarief van € 25/kwartier, met een minimum van een halfuur.

Bestel jouw kwartet

Bestel jouw kwartet

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)