Kosten

Begeleiding

Een sessie duurt 45 minuten, waarnaast 15 minuten wordt gerekend voor interne verslaglegging. Een oudergesprek duurt 1-1,5 uur, evenals een schoolobservatie/gesprek met de leerkracht.

Indien een verslag gewenst is, wordt daarvoor de werkelijk bestede tijd in rekening gebracht; indicatie is anderhalf uur. Er wordt dus niet standaard een verslag gemaakt.

Het tarief voor particuliere cliënten of PGB’s is 85,- per uur. Met ingang van 1 januari 2020 zal dit 90,- per uur bedragen.
Dit uurtarief geldt voor sessies met kind of volwassene, oudergesprekken, eventuele observaties en voor gesprekken op school of met andere instanties/hulpverleners. Mailwisseling, anders dan een korte mededeling/afspraak, en telefoongesprekken langer dan 15 minuten kunnen in rekening worden gebracht. U ontvangt maandelijks een factuur; de betalingstermijn is 14 dagen.

Gemiddeld duurt een kindbehandeling plm. 10 sessies, plus 2-3 oudergesprekken. Omdat een behandeling op maat gemaakt is, is dit niet meer dan een indicatie. Een proces kan sneller verlopen, hardnekkiger zijn, er kunnen meer oudergesprekken zinvol zijn en minder kindsessies – over het verloop blijven we onderweg steeds in contact.

Begaafdheidsonderzoek

Voor begaafdheidsonderzoek zijn er twee opties:

 1. een onderzoek dat zich toespitst op het vaststellen van het intelligentieprofiel. Hiervoor wordt een vast tarief gehanteerd van €750. Dit houdt in:
  – intakegesprek
  – onderzoeksochtend met je kind
  – verwerking tot verslag waarin (op het intelligentieprofiel toegespitste) –
  handelingsadviezen worden gegeven
  – bespreking verslag
 2. Een uitgebreid begaafdheids- en persoonlijkheidsonderzoek. Het tarief hiervoor is € 995.
  – intakegesprek
  – afname intelligentietest, persoonlijkheidstestjes en vragenlijsten – deels door ouders en/of school, deels door het kind zelf in te vullen, verdeeld over twee ochtenden
  – verwerking tot verslag, waarbij uitgebreide handelingsadviezen, toegespitst op het kind, worden gegeven,
  – bespreking verslag.

  Onderzoek wordt altijd vooraf gefactureerd.

Aanvullend is het soms zinvol om schoolgegevens op te vragen, vaak per telefoon, een uitgebreider gesprek met de leerkracht te voeren en/of een schoolobservatie van het kind te doen. Uiteraard is ook nabespreking op school (vaak met leerkracht en IB-er) mogelijk. Voor deze aanvullende dienstverlening geldt het reguliere uurtarief.

Bestel jouw kwartet

Bestel jouw kwartet

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)

Iets vragen?