Kosten

Begeleiding

Een sessie duurt 45 minuten, waarnaast 15 minuten wordt gerekend voor interne verslaglegging. Een oudergesprek duurt 1-1,5 uur, evenals een schoolobservatie/gesprek met de leerkracht.

Indien een verslag gewenst is, wordt daarvoor de werkelijk bestede tijd in rekening gebracht; indicatie is anderhalf uur. Er wordt dus niet standaard een verslag gemaakt.

Het tarief is 85,- per uur. Dit uurtarief geldt voor sessies, oudergesprekken, eventuele observaties en voor gesprekken op school of met andere instanties/hulpverleners. Mailwisseling, anders dan een korte mededeling/afspraak, en telefoongesprekken langer dan 15 minuten kunnen in rekening worden gebracht. U ontvangt maandelijks een factuur; de betalingstermijn is 14 dagen.

Gemiddeld duurt een behandeling plm. 10 sessies, plus 2-3 oudergesprekken. Omdat een behandeling op maat gemaakt is, is dit niet meer dan een indicatie. Een proces kan sneller verlopen, hardnekkiger zijn, er kunnen meer oudergesprekken zinvol zijn en minder kindsessies – over het verloop blijven we onderweg steeds in contact.

Begaafdheidsonderzoek

Voor begaafdheidsonderzoek wordt een vast tarief gehanteerd van 695,- (met ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief 795,-).
Dit is een uitgebreid intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek (intakegesprek, afname test en (persoonlijkheids-) vragenlijsten, verwerking tot verslag, waarbij handelingsadviezen, toegespitst op het kind, worden gegeven, bespreking verslag). Begaafdheidsonderzoek wordt vooraf gefactureerd.

Aanvullend is het soms zinvol om schoolgegevens op te vragen, vaak per telefoon, een uitgebreider gesprek met de leerkracht te voeren en/of een schoolobservatie van het kind te doen. Uiteraard is nabespreking op school (vaak met leerkracht en IB-er) mogelijk. Voor deze aanvullende dienstverlening geldt het reguliere uurtarief.

Bestel jouw kwartet

Bestel jouw kwartet

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)

Iets vragen?