Kosten

Begeleiding

Een sessie duurt 45 minuten, waarnaast 15 minuten wordt gerekend voor interne verslaglegging. Een oudergesprek duurt 1-1,5 uur, evenals een schoolobservatie/gesprek met de leerkracht.

Indien een verslag gewenst is, wordt daarvoor de werkelijk bestede tijd in rekening gebracht; indicatie is anderhalf uur. Er wordt dus niet standaard een verslag gemaakt.

Het tarief voor particuliere cliënten of PGB’s is 90,- per uur.
Dit uurtarief geldt voor sessies met kind of volwassene, oudergesprekken, eventuele observaties en voor gesprekken op school of met andere instanties/hulpverleners. Mailwisseling, anders dan een korte mededeling/afspraak, en telefoongesprekken langer dan 15 minuten kunnen in rekening worden gebracht. U ontvangt maandelijks een factuur; de betalingstermijn is 14 dagen.

Gemiddeld duurt een kindbehandeling plm. 10 sessies, plus 2-3 oudergesprekken en evt. contact met school. Omdat een behandeling op maat gemaakt is, is dit niet meer dan een indicatie. Een proces kan sneller verlopen, hardnekkiger zijn, er kunnen meer oudergesprekken zinvol zijn en minder kindsessies – over het verloop blijven we onderweg steeds in contact.

Begaafdheidsonderzoek kind – particulier bekostigd

Voor begaafdheidsonderzoek zijn er twee opties:

 1. een onderzoek dat zich toespitst op het vaststellen van het intelligentieprofiel. Hiervoor wordt een vast tarief gehanteerd van €795. Dit houdt in:
  – intakegesprek
  – onderzoeksochtend met je kind
  – verwerking tot verslag waarin (op het intelligentieprofiel toegespitste) –
  handelingsadviezen worden gegeven
  – bespreking verslag
 2. Een breed begaafdheids- en persoonlijkheidsonderzoek. Het tarief hiervoor is € 1095.
  – intakegesprek
  – afname intelligentietest, persoonlijkheidstestjes en vragenlijsten – deels door ouders en/of school, deels door het kind zelf in te vullen, verdeeld over twee ochtenden
  – verwerking tot verslag, waarbij uitgebreide handelingsadviezen, toegespitst op het kind, worden gegeven,
  – bespreking verslag.

  Onderzoek wordt altijd vooraf gefactureerd.

Aanvullend is het soms zinvol om schoolgegevens op te vragen, vaak per telefoon, een uitgebreider gesprek met de leerkracht te voeren en/of een schoolobservatie van het kind te doen. Uiteraard is ook nabespreking op school (vaak met leerkracht en IB-er) mogelijk. Voor deze aanvullende dienstverlening geldt het reguliere uurtarief.

Begaafdheidsonderzoek kind – door school/samenwerkingsverband bekostigd

Wij kunnen een begaafdheids- en persoonlijkheidsonderzoek verzorgen. Het tarief hiervoor is € 1195.
– intakegesprek ouders
– startgesprek met school – over het algemeen telefonisch en opvragen schoolgegevens uit LVS
– afname intelligentietest, persoonlijkheidstestjes en vragenlijsten – deels door ouders en/of school, deels door het kind zelf in te vullen, verdeeld over twee ochtenden
– verwerking tot verslag, waarbij uitgebreide handelingsadviezen, toegespitst op het kind, worden gegeven,
– bespreking verslag met ouders
– bespreking verslag met school (indien ouders akkoord zijn: zij zijn te allen tijde eigenaar van het verslag en het is aan hen om het al dan niet met derden te delen).

Aanvullend is het soms zinvol  een schoolobservatie van het kind te doen en/of de leerkracht te begeleiden: daarvoor geldt het reguliere uurtarief.

Onderzoek wordt altijd vooraf gefactureerd.

Begaafdheidsonderzoek volwassene

Hiervoor wordt een vast tarief gehanteerd van €795. Dit houdt in:
– intakegesprek
– onderzoeksochtend: afname intelligentietest, persoonlijkheidstestjes en vragenlijsten  – afhankelijk van de hulpvraag nader in te vullen
– verwerking tot verslag waarin (op het intelligentieprofiel toegespitste) –
adviezen worden gegeven
– bespreking verslag

Onderzoek wordt altijd vooraf gefactureerd.

Bestel jouw kwartet

Bestel jouw kwartet

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)