Begeleiding t.b.v. individuele leerling

Wanneer u een vraag heeft over een leerling, die hoogbegaafd is, of wanneer u zich afvraagt óf er sprake is van hoogbegaafdheid, kunt u bij Sherpa terecht. In samenspraak met ouders en school gaan we bespreken wat er nodig is. Soms is dat begaafdheidsonderzoek. Zo’n onderzoek levert niet alleen een IQ-cijfer op, want dat zegt verder nog weinig, maar ook en vooral een uitgebreid pakket aan handelingsadviezen, waarmee scholen verder kunnen.

Maar begaafheidsonderzoek is lang niet altijd nodig. Immers: het gaat er om dat u als school de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart brengt en hieraan zo goed mogelijk voldoet. Daartoe kan ik een observatie in de klas doen, adviseren over didactische onderwijsaanpassingen, de leerkrachten ondersteunen.

Natuurlijk is ook, naast de didactische kant, het sociale en emotionele welbevinden van de leerling uw zorg. Bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen is dit aspect soms onderbelicht, maar minstens net zo belangrijk, dus dit aspect nemen we altijd mee in onze gesprekken.

Inschakelen door scholen

Meestal zijn het ouders die mij inschakelen, en staan scholen open voor ondersteuning. Fijn! Maar ook als school kunt u mij inschakelen, uiteraard met toestemming van de ouders.

Bestel jouw kwartet

Bestel kwartetspel

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)