Registraties

Verzekeraars vragen soms naar AGB-codes of registratienummers. Deze vindt u hieronder.

AGB code zorgverlener:94009622 en 90043412
AGB-code praktijk:94057954 en 90052163
Nederlandse Vereniging Pedagogen NVO:14662
Vereniging Integraal Therapeuten VIT tot 1/1/19:452.14.A
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) per 1/1/19:8902
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ:103255R
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ:120001210
Kamer van Koophandel inschrijving24326530

Samenwerking

Sherpa kent een aantal samenwerkingsverbanden met collega-hulpverleners.

  • extrazorgwaddinxveen.nl is een samenwerkingsverband met reguliere en complementaire zorgverleners die in Waddinxveen gevestigd zijn.

Indien van toepassing is uitwisseling of doorverwijzing binnen één van deze samenwerkingsverbanden snel en soepel te realiseren.

Daarnaast staat Sherpa vermeld op een aantal websites, waar meer over hoogbegaafdheid (en begeleiding daarbij) te vinden is.

Klachtrecht

Ik ben als zorgverlener aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, waardoor klacht- en tuchtrecht gewaarborgd is.
Indien u ontevreden bent over de geleverde zorg, dan hoor ik dat graag eerst van uzelf, opdat we gezamenlijk een oplossing kunnen zoeken. Komen we er gezamenlijk niet uit, dan kunt u als cliënt een beroep doen op een externe klachtenfunctionaris. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de VIT. Zoals voorgeschreven in deze wet ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG. Met ingang van 1 januari 2019 wijzigt de beroepsvereniging naar de NFG en zal ik aangesloten bij bij een andere geschilleninstantie.
Mijn inschrijving in het RBCZ zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Bestel jouw kwartet

Bestel jouw kwartet

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)

Iets vragen?