Registraties

De AGB-codes en registratienummers die voor Sherpa van toepassing zijn vindt u hieronder.

AGB code Annelie Neuteboom94009622
AGB-code praktijk Sherpa:94057954
Nederlandse Vereniging Pedagogen NVO
14662
Nederlands Instituut voor Psychologen NIP242087
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ
120001210
Kamer van Koophandel inschrijving24326530

Samenwerking

Sherpa kent een aantal samenwerkingsverbanden met collega-hulpverleners.
Indien van toepassing is uitwisseling of doorverwijzing binnen één van deze samenwerkingsverbanden snel en soepel te realiseren.

Daarnaast staat Sherpa vermeld op een aantal websites, waar meer over hoogbegaafdheid (en begeleiding daarbij) te vinden is.

Klachtrecht

Wij zijn als zorgverleners binnen Sherpa aangesloten bij bij de NVO, waarin klacht- en tuchtrecht gewaarborgd is.
Indien u ontevreden bent over de geleverde zorg, dan horen wij dat graag eerst van uzelf, opdat we gezamenlijk een oplossing kunnen zoeken. Komen we er gezamenlijk niet uit, dan kunt u als cliënt een beroep doen op een externe klachtencommissie, die Sherpa samen met een aantal collega’s heeft vormgegeven. Dit voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het klachtrecht in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en in de Wet Jeugdzorg. Zoals voorgeschreven in deze wetten zijn wij aangesloten bij een geschilleninstantie, P3NL.

Bestel jouw kwartet

Bestel jouw kwartet

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)