Justin is 7 jaar en is boos. Heel boos, vaak boos, erg boos, steeds bozer. Hoe zijn regisseurs, Schaap en Aap, hem hielpen met zijn boosheid om te gaan… Hoogbegaafd Justin verveelt zich op school; de lessen zijn saai, lezen kan hij alláng en de juf doet ein-de-loos lang over de instructie. Bovendien moet hij […]

Zes jaar is hij. Weet alles van Rio de Janeiro en van het beeld van Christus de Verlosser, want daar vliegt hij regelmatig heen met Google Earth. Heeft uitstekend inzicht in voetbalstrategie. Weet dat Columbus Amerika ontdekt heeft en dat daar al indianen woonden. Je anders voelen Hij voelt zich anders dan andere kinderen, want […]

In de klas zijn alle taallessen vormgegeven als een toneelstuk en Peter legt tot in detail uit hoe je daarin dan spelling en begrijpend lezen verwerkt. Trouwens, als je het in het Engels doet sla je twee vliegen in één klap! Rekenen gaat met veel bewegen: door op en van de tafels te springen leer […]