Thema-avonden HB-Hoera!? – Weten en Delen

NB: de thema-avonden staan helaas tot nader order on hold in verband met de Coronamaatregelen.  Inschrijven is niet mogelijk.

Sherpa zal ook in het schooljaar 2020/2021 een reeks thema-avonden organiseren rond verschillende hoogbegaafdheid-gerelateerde onderwerpen, waarvan we merken dat er veel vragen over zijn. Die vragen kunnen we natuurlijk met iedereen individueel bespreken, maar je komt niet altijd als cliënt naar de praktijk, want je hebt met je kind of leerling niet zozeer een probleem, maar alleen een interesse, een vraag, een nieuwsgierigheid.

Behalve dat je behoefte hebt aan informatie, kennis, weten, vind je het ook prettig om van anderen te horen waar zij tegenaan lopen, hoe ze omgaan met hun intense, mooie, ingewikkelde kind. Om best practices te horen. En valkuilen, waar anderen al in geduikeld zijn en jij gelukkig nog niet. Of wel, en hoe klauter je daar dan weer uit?

Daarom deze reeks; in principe elke maand, op een maandagavond.

Per avond staat één onderwerp centraal. We verzorgen een inleiding, waarin achtergronden en theorie aan bod komen. Je gaat zelf, met elkaar, aan de slag met het thema van de avond. En natuurlijk is er ruimte voor uitwisseling met andere deelnemers.

Er zijn minimaal 4, maximaal 6 deelnemers, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke inbreng. Hoogbegaafdheid is een heel persoonlijk, soms kwetsbaar onderwerp; daar houden we rekening mee. We houden natuurlijk ook rekening met de RIVM-richtlijnen, vandaar het kleinere aantal deelnemers. Uiteraard zullen de fysieke bijeenkomsten alleen plaatsvinden wanneer er geen belemmeringen zijn vanuit regelgeving.

Datum neb
Wat is hoogbegaafdheid? Moet je het ‘zeker’ weten?

Weet je eigenlijk nog niet heel veel over wat hoogbegaafdheid zoal inhoudt? Heb je het beeld van de nerd-met-brilletje, maar voldoet jouw kind/jouw leerling daar in het geheel niet aan? Of juist helemaal wél?
We verkennen (kort) de modellen en de theorie: kloppen die met wat je ervaart als ouder, als leerkracht? Waar zit bij dit kind de angel (of de uitdaging, dat is maar net hoe je ernaar kijkt)? Is testen zinvol? Moet je eigenlijk bewijs hebben voor je een kind hoogbegaafd kunt noemen?

datum neb
HB kinderen en school

De eerste barsten in het enthousiasme voor school zijnwellicht al weer zichtbaar. Je hoort: ‘School is saaaaai!’ ‘De juf doet niet eerlijk!’ En: ‘Uw kind vraagt veel aandacht’. ‘Wat is je kind brutaal’. ‘Zo wil ik er wel 30 in de klas; nee hoor, ik zie geen slim kind’.  Dat zijn zomaar wat uitspraken die regelmatig langs kunnen komen als het gaat over school.  We bespreken waar je kind of je leerling behoefte aan kan hebben op school, waar voor school de moeilijkheden zitten en hoe je daarin gezamenlijk – ouders, school én kind – je weg kunt gaan vinden.

9 november 2020
Prikkelgevoeligheid

Hoogbegaafden hebben een intense beleving. Van (bijna) alles. Dat geldt voor schoolse (denk)zaken: ze hebben uitdaging nodig om hun hersens aan te krijgen. Dat geldt voor emoties: boos is heel boos, tegelijk voelen ze hoe jij je voelt. Dat geldt vaak voor zintuigen: last van geluid, geur, of andere ‘overgevoeligheden’. Hoe werkt dit, en hoe ga je ermee om? Thuis, in de klas?

11 januari 2021
Opvoeden is (g)een eitje

Een hoogbegaafd kind opvoeden is een uitdaging, vaak meer dan bij een ‘gemiddeld’ kind het geval is. Hoogsensitiviteit, rechtvaardigheidsgevoel, kritische houding – allemaal zaken die maken dat je als ouders soms op je tenen loopt. Of het gewoonweg niet meer weet. Wat speelt er mee, en hoe kan je het toch leuk houden thuis?

8 februari 2021
Begaafdheidsonderzoek

Er komen regelmatig vragen van ouders, (plusklas)leerkrachten, IB-ers en andere onderwijsprofessionals, van HB-coaches, van orthopedagogen en psychologen over begaafdheidsonderzoek.
Wat test je nou eigenlijk?
Meet zo’n test wel wat je wilt weten?
Hoe interpreteer je de uitslagen?
Wat kan ik ermee, als ouder of in mijn klas/praktijk/dagelijkse omgang met dit kind?
Je krijgt antwoord op deze, en andere, vragen.

15 maart 2021
Mindset/onderpresteren

Je mindset bepaalt de manier waarop je omgaat met succes en falen. Veel begaafde kinderen (en volwassenen!) vinden falen verschrikkelijk. Vinden proberen al verschrikkelijk. Vinden dénken aan een uitdaging al verschrikkelijk. Omdat hun lat hoog ligt, soms zó hoog dat ze maar niet eens beginnen want dan is de kans op mislukken enorm. Hoe kan je je kind of leerling in je klas helpen uit dit patroon te stappen?

12 april 2021
Ontwikkelingsvoorsprong

Jonge kinderen kunnen niet hoogbegaafd zijn, wordt wel gezegd. Een lastige kwestie. Want ja – soms is er sprake van ‘de wet van de remmende voorsprong’: een voorsprong die in de loop van de jaren oplost in ‘gemiddeld’. Maar soms ook zie je aan je peuter al gedrag dat je verbaast. Zie je je baby dingen doen die volgens het Van Wiechenschema op het consultatiebureau echt niet kunnen. En toch doet ‘ie het.
We gaan vanavond kijken naar dergelijke kenmerken. Wat zie je, wat voel je? Heb je een blinde vlek, of ben je juist hyperalert? Moet je je kinderen vergelijken of juist niet?

17 mei 2021
Dubbel Bijzonder

Dubbel bijzonder, oftewel Twice Exceptional, oftewel 2E, oftewel dubbeldiagnose (wat een raar woord is, want HB is geen diagnose). Kinderen die, naast dat ze hoogbegaafd zijn, ook ‘iets anders’ hebben. ADHD of een autismespectrumstoornis bijvoorbeeld. Hoe weet je nu wat wat is? Wanneer komt gedrag voort uit het een of het ander? Het is lang niet altijd duidelijk aan te geven. Verwacht op deze avond dus niet een keurig rijtje ‘wel’ en ‘niet’. Wat je wel kunt verwachten is meer zicht op wat waar vandaan kán komen. Dat komt neer op: kijk naar gedrag met een HB bril op, met een ASS bril, etc.

Bestel jouw kwartet

Bestel kwartet

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)