Groepstraject Laat JeZelf Zien

Veel hoogbegaafde kinderen leven intenser dan niet-hoogbegaafden. Ze denken harder, voelen dieper en hun lijf reageert sterker op prikkels. Fysieke prikkels, emotionele, geluid, smaak, de verandering van zomer- naar wintertijd – je ziet het op allerlei gebieden.
Dat maakt dat het soms moeilijk is om aansluiting te vinden. Want andere kinderen denken: ‘Doe niet zo moeilijk’. Of: ‘Waarom huil je nou? Zo erg is het niet hoor.’ Of: ‘Wat word jij snel boos!’

Deze groep kinderen heeft vaak een groot gevoel van rechtvaardigheid en een hoge mate van empathie. Tot het moment waarop de ‘emotiemeter’ te ver uitslaat, dan klappen ze dicht. Dan worden ze ontoegankelijk, of reageren ze scherp. Of ze trekken zich terug, wat de ander dan niet begrijpt. Waarmee ze afstand creeëren; iets dat ze juist níet willen, want ze willen graag verbinding.

En verbinding, dat is nu net iets dat deze groep kinderen niet zo snel ervaart in zijn omgeving. Bij Laat JeZelf Zien wél! Dit gegeven kan problemen opleveren: gevoel van anders zijn, erbuiten staan, eenzaamheid. Gedragsproblemen als boosheid, zich terugtrekken. Dan kan hulpverlening hard nodig zijn.

Samen aan de slag

In onze groep gaan we hiermee aan de slag: waar pas je je aan zonder jezelf kwijt te raken? Wat kan jij doen om je goed te blijven voelen? Hoe bewaak je je grenzen en houd je toch aansluiting? Hoe pas je in (of niet)? Hoe werkt dat eigenlijk bij jou, al dat intense, gevoelige gedoe? Hoe zit jij in elkaar?
Dat doen we door informatie te geven, filmpjes kijken, creatieve opdrachten, spelletjes doen, lekker bewegen en met elkaar ervaringen en tips bespreken.

De methodische basis van Sherpa, waarvan we uiteraard ook in Laat JeZelf Zien gebruikmaken, is in de loop van de jaren gevormd door opleidingen en nascholingen en bestaat inmiddels uit technieken vanuit:

  • cognitieve therapie: het loslaten van belemmerende denkpatronen en er andere voor in de plaats zetten
  • speltherapie: metaforische verhalen, creatief bezig zijn, spelmateralen zoals knuffels, playmobil, boksbal, constructiemateriaal, drama etc.
  • oplossingsgerichte therapie: aandacht voor de oplossing i.p.v. focus op het probleem
  • systeemtherapie: familierelaties, school, vrienden, communicatie
  • lichaamsgerichte benadering: ontspanning, bewustwording van lichamelijke reacties

We zullen op 5 maandagmiddagen bij elkaar komen, in een groep van 4-8 kinderen. Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn we met één of twee begeleiders. We willen er geen zware, serieuze toestand van maken hoor: er mag vooral veel gelachen worden!

Bestel jouw kwartet

Bestel jouw kwartet

Kwartetspel voor en over hoogsensitieve, gevoelige, overexcitabele kinderen (van 0-100 jaar)